Prima pagina > Cursuri > Cursuri Atestate internationale Marea Britanie
 
 
Cursuri Atestate internationale Marea Britanie
 

Despre noi


De la înfiintarea sa, din anul 1887, London Chamber of Commerce & Industry International Qualifications este cea mai importantã institutie din lume care oferã calificãri de specialitate de limba englezã în domeniul afacerilor. Institutia functioneazã în 125 de tãri printr-o retea de peste 8500 de centre de examinare, numãrul lor fiind în continuã crestere. Certificatele recunoscute international LCCI sunt foarte populare în Europa (fiind recunoscute si de un numãr mare de universitãti si companii din Australia, Canada, Noua Zeelandã si SUA), deoarece examenele sunt practice, bazându-se pe situatii reale, întâlnite des în mediul de afaceri. Biroul de Reprezentantã din Romania a fost înfiintat în primãvara anului 2005.

Examene


English for Business – Examen recunoscut de cãtre Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului pentru examenul de Bacalaureat.
Acest examen este destinat candidatilor care au contacte cu vorbitori de limba englezã la locul lor de muncã. Aptitudinea testatã este întelegerea formei scrise si vorbite a corespondentei de zi cu zi din mediul de afaceri. Candidatul trebuie sã poatã comunica eficient, cu un ajutor minim, în situatii de afaceri obisnuite.
Acest examen este format dintr-o probã scrisã si una oralã care pot fi sustinute separat. Fiind un examen monolingv, nici proba scrisã si nici cea oralã nu contin traducere. La proba scrisã folosirea dictionarelor explicative de limba englezã si a dictionarelor bilingve este permisã.
Proba oralã a examenului o constituie un dialog despre o temã legatã de afaceri.
Examenul English for Business are 5 nivele: Preliminary, si nivele 1, 2, 3, respectiv 4 si este în concordantã cu nivele Cadrului Comun European de Referintã.

JETSET ESOL International Qualifications – Examen recunoscut de cãtre Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului pentru examenul de Bacalaureat.
Examenele JETSET (Junior English Tests, Senior English Tests) ESOL International Qualifications au fost formate astfel încât sã evalueze aptitudinea candidatilor de a comunica în limba englezã. Testele pot fi susþinute pe mai multe nivele de dificultate acoperind cele patru componente de comunicare: ascultat, vorbit, citit si scris. Examenele JETSET ESOL (English for Speakers of Other Launguages) International Qualifications sunt destinate candidatilor a cãror limba natalã este alta decât  engleza si care doresc sã obtinã un certificat recunoscut internaþional în limba englezã, pentru a-si demonstra oficial cunostintele.
Aceste examene pot fi sustinute pe 8 nivele, nivelele 2 – 7 fiind aliniate Cadrului Comun European de Referintã pentru nivelele A1, A2, B1, B2, C1 respectiv C2.

English for Tourism
English for Tourism este un examen de specialitate pentru cei care lucreazã sau doresc sã lucreze în domeniul turismului, si este disponibil pe 2 nivele.
Creat pentru personalul care lucreazã la receptia hotelurilor, agentiilor de turism, companiilor aeriene,  centrelor de informare pentru turisti si tour-operatori, care au relatii cu publicul, nivelul 1 al examenul English for Tourism reflectã aptitudinile cele mai des folosite în industria turismului.
Nivelul 2 al examenului se adreseazã personalului responsabil pentru probleme administrative si manageriale din domeniu.
Examenul EFT este format dintr-o probã scrisã si una oralã.

English Language Skills Assessment – Examen recunoscut de cãtre Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului pentru examenul de Bacalaureat.
English Language Skills Assessment (ELSA) este un set de teste care acoperã cele patru componente de bazã: ascultat, citit, vorbit si scris. Fiecare componentã în parte este aliniatã Cadrului Comun European de Referintã pentru nivelele A1, A2, B1, B2, C1 respectiv C2.

Certificate in Practical ICT Skills

Acest grup de calificãri este destinat candidatilor care doresc sã-si formeze sau sã-si dezvolte aptitudinile în domeniul IT. Testele evalueazã cunostintele practice ale candidatilor pe 5 componente de bazã: Word Processing, Spreadsheet, Database, Presentation Software si Email, Internet si IT Security.


First Certificate for Teachers of Business English
Acest examen se adreseazã profesorilor de limba englezã, care doresc sã se formeze si ca profesori de limba englezã pentru afaceri. Continutul examenului este alcãtuit astfel încât sã dezvolte atât aptitudinile manageriale ale profesorilor, cât si întelegerea lor mai profundã referitoare la practicile si procedurile legate de lumea afacerilor. LCCI oferã profesorilor aceastã specializare, care este cerutã de candidati într-o mãsurã tot mai mare.
Acest examen constã într-o probã scrisã si este disponibil pe un singur nivel.

Certificate in Teaching English as a Foreign Language (CertTEFL)

Acest examen este un examen cu un continut practic accentuat destinat candidatilor care îsi doresc o carierã în predarea limbii engleze sau doresc sã obtinã un certificat recunoscut international pentru atestarea cunostintelor în acest domeniu.

 

 

 

 
Cazare